Kanser tamamen geçer mi?

Bu sorunun cevabı kanserin hangi evrede olduğuyla ilgilidir.

Eğer kanser tamamen tedavi edilebilir, yani erken bir evrede tespit edilmişse evet tamamen geçer. Tamamen tedavi edilebilir bir evrede tespit edilmediyse modern tıbbın anlayışı içerisinde iyileşemez. Ancak açıklayamadığımız, istisnai vakaların olduğunu da söylemek gerekir. Bazen kişide ilerlemesi gereken kanser durur, bazen geriler. Bunun nedeni hastanın hayatında yaptığı bir değişiklik, bir inanç motivasyonu veya herhangi bir başka şeydir. Bunun nedenlerini bilmiyoruz, ancak bu gerçeği de inkar edemeyiz. Modern Tıp ve Bütünsel Tıp bakış açısındaki en büyük fark buradadır. Bu vakaların var olduğunu anlatabilmek önemlidir çünkü kanser tedavisinde umut çok önemli bir yer tutar.

Kanseri neden evrelendirdiğimizi anlatmak da bu soruya geniş bir bakış açısı kazandıracaktır. Bir kanserin aynı davranış biçimini, aynı ilerleme hızını, aynı tedavi yanıtını gösteren örneklerini, bize gelecekle ilgili tahmin fırsatı verdiği için evrelendiriyoruz. Yani aslında evrelendirme sadece hasta için değil, aynı zamanda tedavi eden doktor için yapılan bir ayrımdır. Kime hangi tedaviyi ne kadar ve ne şekilde vereceğimizi belirler, böylece fayda ve zarar açısından en olumlu yaklaşımı bize gösterir.

1. Evre dediğimiz aşama kanserin erken dönemini ifade eder, henüz vücudu ele geçirmeye başlamamıştır. Bu evrede yakalanan kanser cerrahi yöntemle çıkarıldığında kanserin büyük ölçüde yok edildiğinden emin oluruz. Patolojik olarak da baktığımızda, sıra dışı bulgularla karşılaşmazsak ameliyat bunun için yeterlidir diyebiliriz. Bu bir genellemedir. Her vakada tutmayabilir.

2. Evre ise hala cerrahi müdahaleyle çıkarılabilecek durumda olan, nispeten daha geniş bir yayılmayı anlatır. Ancak sadece cerrahi müdahale ile bıraktığımızda nüksetme, hastalığın tekrarlama ihtimali de 1. evreye göre daha yüksektir. Biz burada cerrahiye ek birtakım tedaviler uygularız. Bunlar bazen kemoterapidir, bazen radyoterapidir, bazen hormonal tedavi ya da akıllı ilaçlardır. Hastalığın tipine göre değişir. Bu ek tedavileri yaptığımızda evre 2’nin de tamamen iyileşebilmesi mümkün olabilir.

3. Evreye genellikle “lokal olarak ilerlemiş” hastalık deriz. Boyutu büyümüş, çevre dokulara doğru uzanmış, belki henüz komşu organları yakalamamış ama yaklaşmıştır. Bu evrede biz muhakkak ek tedaviler uygularız: kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi, akıllı ilaçlar vs. Bu tedavilerle iyileşme şansı hala vardır. Ancak tabii başarı yüzdesi azalmıştır. Ama yine de, bu 3 evrede kanserin tamamen iyileşme ihtimali bulunduğunu akılda tutmalıyız. 4. Evre ise boyutu, büyüklüğü ne olursa olsun bir kan damarına yapışmış, içine sızmış, kana karışmış ve artık uzak metastaz yapmaya müsait olan kanser evresidir. Başka bir dokuya kan yoluyla ulaşarak burada filizlenmiş, tutunmuş olan kansere uzak metastaz diyoruz. Teknik olarak evre 4 tümörlerde tamamen iyileştirme şansımız çok düşüktür. Sadece bazı spesifik kanserlerde (tiroit bezi kanserleri gibi)

4. evre tümörlerde de tam iyileşme şansı olur, ancak bunlar çok sınırlıdır. Soruya geri dönecek olursak; evet, kanser tamamen iyileşebilir. 1. ve 2. Evrede yakalanan kanserler büyük oranda, 3. Evrede yakalanan kanser de daha düşük başarı yüzdesiyle tamamen geçer.

Add Your Comment