Ruh-Beden-Zihin Birlikteliği
“Yaşamak dünyada ender rastlanan bir şeydir. Çoğu insan sadece varlığını sürdürür”
Oscar Wilde

İşte biz de tam bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. İnsan sadece bedenden ibaret DEĞİLDİR! Bedeni, ruhu ve zihniyle bir bütündür, ve ancak bu bütünü algılayabilirsek yaşamdan bahsedebiliriz.

Canlılığın temel kavramlarından biri zihin ve bilinçtir. Zihni tıpkı bir bilgisayarın hard diski gibi tüm deneyim ve bilgiyi kaydettiğimiz bir bellek, bilinci ise bu bilgi çözümleyerek çevremizi ve kendimizi tanıma yeteneği olarak tarif edebiliriz. Gelişen teknolojinin yardımıyla artık biliyoruz ki, vücudumuzdaki zihin ve bilinç beynimizden ibaret değil. Kendi başına yaşamsal faaliyet gösterebilen her parçamızın bir belleği ve şuuru var.. Zihin ve bedenin bu muhteşem sinerjisini gözlemleyebildiğimiz en çarpıcı örneklerden birisi meditasyondur. Sevinç, hüzün, başarı, mutluluk, sevgi, korku ve diğer tüm duygular uyarıldıklarında kendilerine has tipik bir beden ve zihin ifadesi bunlara eşlik eder. Ruh kavramının diğer önemli bir parçası iç motivasyon, ya da tutkudur. Psikolojide üzerinde en çok çalışılan unsurlardan olan tutku uyarıldığında, duyguların yol açtığına benzer tipik bir zihin ve beden dışavurumu gösterir. Bu dışavurumda, ortalamanın üzerinde fiziki performans, sebat, dayanıklılık, isteklilik, odaklanma ve hırs kendini ortaya koyar. IHN Bütünsel Sağlık Merkezi’nde danışan ve hastalarımızla birlikte bu bütünsel bakış açısını yakalamak üzere çalışıyoruz

“Görmeyi öğrenin, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu fark edeceksiniz” Leonardo Da Vinci Bütünsel Bakış Açısı Ruh, beden ve zihin arasındaki ilişki tek yönlü değildir, tarif edilenin aksine fiziksel ya da mental bir rahatsızlık da kendini duygu durum bozukluğu ya da iç motivasyon eksikliği ile gösterebilir. İşte tüm bu nedenlerle sağlık kavramı bütünsel olarak ele alınmalı ve varlığın her üç unsurunun da uyumu, dengesi ve iyiliği birlikte gözetilmelidir. IHN Bütünsel Sağlık Merkezi’nde danışan ve hastalarımızla birlikte bu bütünsel bakış açısını yakalamak üzere çalışıyoruz.