Bütünsel Sağlık Nedir ?
Tıpkı bir makineyi tamir edercesine kimyasal ve fiziksel mekanizmalar üzerinden onarılabilecek salt materyal bir vücuttan ibaret değilsiniz.

Gerçek “sağlık” kavramına zihin ve ruh sağlığına dair unsurların da dahil edilmesi günümüz insanının kaçınılmaz ihtiyaçlarındandır. Bütünsel Sağlık basitçe, sağlığınıza etki eden tüm faktörlerin bir arada ve bir bütün olarak dikkate alındığı bir yaşam anlayışını tarif eder. Hastalıklara karşı gerektiğinde tüm klasik ve tamamlayıcı tıp yaklaşımlarını devreye sokan, temel öz bakım ve yaşam tarzı gerekliliklerini kapsayan, kişisel sağlık ve refah arayışıdır. Bütünsel Sağlık bugün pek çok mecrada okuduklarınızın aksine, modern tıbbı reddetmez. Tersine, eldeki en iyi metodoloji ile kanıta dayalı geliştirilmiş koruyucu ve tedavi edici yaklaşımları uygulamalarının merkezine koyar. Bu yaklaşımları hasta yararına optimize edebilmek için kadim bilgiden köken alan geleneksel uygulamaları bu sürece dahil eder. Ve en önemlisi, modern ve tamamlayıcı tıbbın sağlayacağı yararı belirgin ve sürekli kılabilmek için hastanın yaşam tarzında gerekecek davranışsal değişiklikleri tetikleyecek uygulanabilir, cazip ve kalıcı stratejiler geliştirir. Bütünsel Sağlık esasen bir farkındalık serüvenidir. Sadece vücudumuz değil, tüm çevremiz, yaşam alanımız, işimiz, etrafımızdaki insanlar, hobilerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz ve evrende kapladığımız yerin anlamıyla ilgili bir farkındalığı kastediyoruz. Böylece uygulayıcı ile hasta arasındaki ilişki, hastanın bireysel bütünlüğüne ve onu etkileyen tüm çevresine odaklanarak yeniden tanımlanır.

Dr. Süleyman Kentli