Prof. Dr. Vildan Mevsim Kimdir?

Prof. Dr. Vildan Mevsim

Bağımlılık Terapisti

Prof. Dr. Vildan Mevsim ilköğrenimini Bornova Yavuz Selim İlkokulu, orta öğrenimini Bornova Anadolu Lisesinde, tıp öğrenimini de Ege Üniversitesinde tamamlamıştır. 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığında doktora eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli sağlık kurumlarında yöneticilik yapmıştır. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde akademik hayatına başlamıştır. 2009 yılında Aile Hekimliği Doçenti, 2014 yılında da Profesörlük unvanını almıştır.

Ağırlıklı olarak çalışmalarını; Sigara bağımlılığı tedavisi, obezite tedavisi, yaşam tarzı değişikliği, diyabet ve hipertansiyon yönetimi, periyodik sağlık muayeneleri, Esağlık, klinik araştırmalar alanlarında yürütmektedir. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü programlarda ders vermektedir.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları, kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği, TÜBİTAK Ve BAP destekli projelerde yürütücü, araştırmacı olarak yer almıştır. Horizon 2020, COST Action, TUBİTAK ve Girişimcilik projelerinde hakemlik görevlerini yürütmüştür. Halen devam eden Horizon 2020, COST ve DEU BAP projelerinde yer almaktadır.

Ulusal ve uluslarası çok sayıda derginin editörler kurulunda yer almakta olup, pek çok akademik derneğe üyedir. Halen Türkiye Aile Hekimliği Akademisi Derneği yönetim kurulu üyesi ve WONCA Europe General Practice Research Network Ulusal Danışma Kurulu üyesidir.

2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Teknoparkında, VINNOVA Sağlık İnovasyon ve Danışmanlık şirketini kurmuştur. Şirket, sağlık alanında teknoloji ve bilişim ARGE faaliyetleri yürütmektedir.

2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma Tedavisi polikliniğini kurmuş olup ve halen hastalarına sigara bırakma tedavisi ve yaşam tarzı değişikliği tedavileri vermektedir.

Akademik Etkinlikler

Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri

Alkan Ç, Tan MN, Mevsim V, “Attention to biotinidase deficiency in children! A case report”, Pediatria i Medycyna Rodzinna, 14/4/428?430/2018, 2018,
Thielmann A, Gerasimovska-Kitanovska B, Koskela TH, Mevsim V, Weltermann B, “Self-care for common colds: A European multicenter survey on the role of subjective discomfort and knowledge about the self-limited course-The COCO study”, PloS one, 13(4): e0195564., 2018,
Yilmaz O, Mevsim V, Kuruoğlu Kandemir E, “Development of clinical risk assessment tool for osteoporosis (OSTEORISKAPP) using syndromic approach”, Acta Endocrinologica, (1841-0987) 14 (1), 2018,
Kart Ö, Mevsim V, Kut RA, Yürek İ, Altın AÖ, Yılmaz O, “A mobile and web-based clinical decision support and monitoring system for diabetes mellitus patients in primary care: a study protocol for a randomized controlled trial”, BMC Medical Informatics and Decision Making, (2017) 17:154, 2017.
Çiflik Bolluk A, Copurlar CK, Mevsim V, “Attention to Diabetes in Children! Diabetic Ketoacidosis: A Case Report”, JBR Journal of Translational Clinical Case Reports and Family Physician (JBR-TCFP), 3(1):17-18.-2017
Thielmann A, Gerasimovska-Kitanovska B, Buczkowski K, H. Koskela H, Mevsim V, Petrazzuoli F, Petek-Ster M, Lingner H, Hoffman RD, Tekiner S, Chambe J, Edirne T, Hoffman RD, Pirrotta E, Uludağ A, Yikilkan H, Pestic SK, Zielinski A, Fernández CG, Weltermann B, “Self-Care for Common Colds by Primary Care Patients: A European Multicenter Survey on the Prevalence and Patterns of Practices?The COCO Study”, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, http://dx.doi.org/10.1155/2016/6949202, 2016, ,
Weltermann BM, Gerasimovska-Kitanovska B, Thielmann A, Chambe J, Lingner H, Pirrotta E, Buczkowski K, Tekiner S, Czachowski S, Edirne T, Zielinski A, Yikilkan H, Koskela T, Petrazzuoli F, Hoffman RD, Ster MP, Fernández CG, Mevsim V, Pestic SK, “Self-Care Practices for Common Colds by Primary Care Patients: Study Protocol of a European Multicenter Survey?The COCO Study”, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015,
Kuruoğlu Kandemir E, Güldal AD, Mevsim V, Günvar T, “Which family physician should I choose? The analytic hierarchy process approach for ranking of criteria in the selection of a family physician”, BMC Medical Informatics and Decision Making, 15/63 (2015),
Güldal D, Mevsim V, Günvar T, Özçakar N, “The perspective of peer educators: What are their experiences, feelings, and thoughts?”, Health, 4(7):349-356, (2012),
Özçakar N, Mevsim V, Güldal D, Günvar T, Yıldırım E, Şişli Z, Şemin M, “Is the use of videotape recording superior to verbal feedback alone in the teaching of clinical skills?”, BMC Public Health, BMC Public Health 2009, 9:474,
Mevsim V, Güldal A, Günvar T, Saygin O, Kuruoğlu E, “Young people benefit from comprehensive education on reproductive health”, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care,
Volume 14, Issue 2 April 2009, pages 144 – 152,
Erdem Özçakar N, Mevsim V, Güldal A, “Use of Portfolios in Undergraduate Medical Training: First Meeting With a Patient”, Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi, 26; 2; 145-150, 2009,
Mevsim V, Güldal D, Erdem Özçakar N, Saygin O, “What was retained? The Assessment of the Training for the Peer Trainers’ Course on Short and Long Term”, BMC Public Health, BMC Public Health, 2008, ,
Şemin SS, Güldal AD, Özçakar N, Mevsim V, “What patients think about promotional activities of pharmaceutical companies in Turkey”, Pharmacy World & Science, 28:199?206/2006,
Mandiracioglu A., Mevsim V., Tugrul O., “Health personall perceptions about emergency contraception in primary health-care centers”, European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 8/3/145-9/2003,
Sacaklioglu F, Vatansever K, Yalcın S, Bakirci N, Toker S, Mevsim V, Kızılkaya A, Bölükbaş O, “Learning health management through innotiative methods”, annals of community-oriented education,77/199-202/1994
Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri

Tarım Ergün Alperay, Kuruoğlu Kandemir Emel, Mevsim Vildan, “The Ordering of Smokers’ Toothpaste Choice Criteria with Fuzzy Model”, The Journal of Dental Faculty of Atatürk University, 29 (3), 394-399, 2019, ,
Kirk UB, Mevsim V, “Between Quality Assurance and Improvement: 25 Years of EQuiP Service (1991- 2016)”, Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 12(2): 148-152, 2018,
Mevsim V, Yilmaz O, “Birinci Basamakta Depresyon Tanı ve Ayırıcı Tanısı”, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, 8(1):21-8;2017,
Alkan C, Mevsim V, “Paternal Postpartum Depresyon”, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, 8(1):83-8;2017,
Demirci A, Dogan R, Matrak YC, Kuruoğlu Kandemir E, Mevsim V, “Tıp Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi”, Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 9(4): 143-149., 2015,
Tanyıldızı İ, Mevsim V, “Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?”, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 19(2):75-83; 2015,
Ayşen Mert Bengi, Vildan Mevsim, Ediz Yıldırım, “Vulvovajinal kandidiyazis tanısına sendromik yaklaşım”, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (4): 175-188, 2014,
Vildan Mevsim, “Hemofilus influenza Tip B Aşısı”, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, 2011;2(6):82-6, 2011,
Tanyildizi I, Mevsim V, “Kronik İdiyopatik bel ağrısına yaklaşım”, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 14(4):183-7, 2010,
Vildan Mevsim, “Dermatolojik Hastalıkların Epidemiyolojisi, Hastalık Yükü ve Birinci Basamaktaki Yeri”, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, 2010;1(2):15-20, 2010,
Vildan Mevsim, “Hipertansiyon Tanı ve Tedavisinde Genel İlkeler”, Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Dergisi, 1/1/7-9/2010,
Dilek Güldal, Tolga Günvar, Vildan Mevsim, Emel Kuruoğlu, Ediz Yıldırım, “Aile hekimliği çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır?”, Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Türk Aile Hek Derg 2012;16(3):107-112, 2012,
Sezgin , Kılıc MA., Günvar T, Mevsim V, “Mouth and Eye Dryness After Use of Sildenafil: A Case Report”, Eurasian Journal of Family Medicine, 4(2):94-96, 2015,
Güldal A, Erdem Özçakar N, Yeniceri N, Mevsim V, Donmez D, “What Do People Believe? Some Clues for Healh Culture”, Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 3/36-41/2007, 2007,
Yeniçeri , Mevsim V., Özçakar N., Özan S., Guldal D., Basak O., “Tıp Eğitimi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Meslek Yaşamları ile İlgili Yaşadıkları Anksiyete ile Sürekli Anksiyetelerinin
Karşılaştırılması”, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 21/1/19-24/2007, 2007,
Mevsim V, Yeniçeri N, Güldal D, “Birinci basamak hekimleri nitelikli hekim özellikleri konusunda ne düşünüyorlar: bir alan araştırması.”, Tıp Eğitimi Dünyası, 18(1):17-20, 2005,
Mevsim V, Dontlu Ç, Yeniçeri N, Özçakar N, Güldal D, “Birinci basamak sağlık hizmeti çalışanları sigara ve kanser riski konusunda ne biliyor ve ne yapıyor?”, Bağımlılık dergisi, 6:65-75, 2005, ,
Özçakar N, Yeniçeri N, Mevsim V, Güldal D, “Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin üreme sağlığı konusunda bilgi tutum ve davranışları”, Tıp Eğitimi Dünyası, 17(4):3-10, 2004,
Yeniçeri N, Özçakar N, Mevsim V, Güldal D, “Kliniğe giriş uygulamalarında yeni bir yöntem: akran eğitimi.”, Tıp Eğitimi Dünyası, 12:6-11, 2003,
Kizilkaya A, Okyay P, Yankın B, Kıdak L, Mevsim V, Arpacı U, Keskin H, “1991-1995 yılları arasında İzmir ve Bornova’da görülen bazı bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıkların değerlendirilmesi”, Ege Tıp Dergisi, 38(1):1-4, 1999,
Mevsim , “Pasif İçicilik ve çocuk sağlığı”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 8/2/47-48/1999,
Mevsim , “Pasif içicilik ve sağlığa zararları”, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 6/3/40-43/1996,
Mevsim , “Hastalık ve Rahatsızlığa Yaklaşım”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2/12/405-406/1993,
Mevsim , Toker S., “İzmir Bornova Merkez Sağlık Ocağı Bölgesindeki Liselerde Okuyan 14-19 yaş Grubu Gençlerin AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçümü”, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 3/2/25-29/1993,
Mevsim V, Kıdak L, Erdogan A, Okurer L, Saltık M, Imancı S, “Bornova Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde Ulusal Aşı Günleri Polio Uygulamaları 1995, 1996, 1997, 1998 Yılları Çalışmaları”, Ege Tıp Dergisi, 38(2);87-90/1990,
Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri

Psikiyatri Servislerinde Hekim Ve Hemşirelere Yönelik Hastalardan Gelen Güvenlik Tehditlerinin İncelenmesi, Osman Özgür Kuman, Ocak 2008 – Nisan 2014
Denizli Ilinde Kamu Ve Özel Diyaliz Merkezlerinin Tedarik Zinciri Yönetimlerinin Incelenmesi, Lale Özdel, Ocak 2008 – Ocak 2011
Dokuz Eylül Üniversitesi 10 No’lu Gaziemir Eğitim ASM’de Kayıtlı 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Aile Planlaması Bilgi Tutum ve Davranışının Doğurganlık Düzeyleri ile İlişkisi, Tuğçe Küçük, Eylül 2015 – Ocak 2019
Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastalarda Sigara Bırakma Başarısını Etkileyen Faktörlerin Saptanması, Dr. Ayşe Özge Altın, Eylül 2015 – Ocak 2019
Aşerme Yaşantı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Dr. Sema Kılıç, Aralık 2015 – Ağustos 2018
Revize Depresyon Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenilirliğinin Araştırılması, Dr. Mine Tevrizoğlu, Eylül 2014 – Mayıs 2018
Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği’nin Türk Erkeklerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Dr. Çiğdem Alkan (Narin), Aralık 2013 – Haziran 2017
Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde İş-yaşam dengesinin, anksiyete ve depresyon üzerine etkisi, Dr. Özge Berfu Gürbüz, Eylül 2012 – Mayıs 2017
Birinci Basamakta Osteoporoz Tanisina Sendromik Yaklaşım, Dr. Oğuz YILMAZ, Şubat 2013 – Ağustos 2016
Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinde Aile Hekimliği Disiplinin Temel yeterlilikleri Konusundaki Yetkinlikleri İle ilgili Düşüncelerinin Tükenmişlik Sendromu Görülmesine Etkisini Saptamak, Dr. Olgu Yildirim, Şubat 2011 – Temmuz 2014
Üniversite Öğrencilerinde Obezite Oluşumunda Internet Bağımlılığının Etkisinin Saptanması, Dr. Ülkü Yıldız, Mayıs 2011 – Temmuz 2014
Birinci Basamaktaki Aile Hekimlerinin Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Rehberlerini Kullanma Durumları ve Kullanılmasının Önündeki Engeller, Dr. Nur Gündoğan Güneş (Gündoğan), Aralık 2009 – Haziran 2014
Birinci Basamağa başvuran hastalarda tamamlayıcı-alternatif tedavi(tat) kullanımı ve nedenleri, Dr. Muhammet Ali Kiliç, Aralık 2009 – Eylül 2013
Depresyon Tanısı Almış Hastalarda Uyku Bozukluğunun Kronik Hastalık Olmasıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi, Armağan Erdem, Ağustos 2010 – Mayıs 2012
Birinci Basamakta Vulvovajinal Kandidiazis Tanısına Sendromik Yaklaşım, Ayşen Erdoğan, Ocak 2009 – Temmuz 2011
Kulak Buşonu Olan Hastalarda %6 Hidrojen Peroksit ve Gliserin Solüsyonu Kullanımının Kulak Lavajı Gereksinimi Üzerindeki Etkisini Saptamak, Özlem İlbi, Eylül 2008 – Mayıs 2010
İdiopatik Kronik Bel Ağrısı Olan Hastaların Aile Hekimliği İlkelerine Göre Takiplerinin Sonuçları, Yeşilyurt Devlet Hastanesi, Oldu Aygün, Ocak 2006 – Temmuz 2008
Kazanılan Ödül Bilgileri

“TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı”, TÜBİTAK, Yayın Teşvik Ödülü, Maddi Ödül, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Grup Ödülü, 2018
“TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı”, TÜBİTAK, Teşvik Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Resmi Ödül, Ulusal Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2018
“Leaders in Innovation Fellowship”, Royal Academy of Engineering, Proje Ödülü, Yurtdışı Eğitim Desteği, Özel Ödül, Uluslararası Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2017
“Takdirname”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde Ödül, Teknoloji Alanı, Bireysel Ödül, 2016
“WONCA 2016 Sözlü Bildiri Sunma”, DEVAK, Teşvik Ödülü, Kongreye Katılım Desteği, Özel Ödül, Uluslararası Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2016
“Takdirname”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde Ödül, Bireysel Ödül, 2008
“Leading Health Professionals of the World 2007”, International Biographical Centre, Bilim Ödülü, Özel Ödül, Uluslararası Düzeyde Ödül, Bilim Alanında, Bireysel Ödül, 2007
“Takdirname”, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Ulusal Düzeyde Ödül, Bireysel Ödül, 2002
“Teşekkür”, Sağlık Bakanlığı, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Ulusal Düzeyde Ödül, Bireysel Ödül, 2002
“Takdirname”, Bornova Kaymakamlığı, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Ulusal Düzeyde Ödül, Bireysel Ödül, 1997
“Takdirname”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Üniversite Ödülü, Ulusal Düzeyde Ödül, Bireysel Ödül, 1997
“Takdirname”, Bornova Kaymakamlığı, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Ulusal Düzeyde Ödül, Bireysel Ödül, 1995
“Teşekkür”, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Takdir/Teşekkür Plaketi/Belgesi, Ulusal Düzeyde Ödül, Bireysel Ödül, 1994
“Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü”, Türk Tabibler Birliği, Hizmet Ödülü, Ulusal Yarışma Ödülü, Bireysel Ödül, 1991
Yayın Kurulu Üyeliği

Online Journal of Gynecology, Obstetrics and Maternity Care
Probe Public Health and Epidemiology
International Research Journal of Pharmacy and Medical Sciences
International Journal of Innovative Studies in Medical Sciences
Pharmaceutical Sciences Analytical Research Journal
Advanced Nursing Patient Care International Journal
World Journal of Advanced Research and Reviews
Journal Of Translational Clinical Case Reports and Family Physician
International Journal of Research Studies in Medical and Health Sciences
The Foundation University Journal of Psychology
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
International Journal of the Cardiovascular Academy, 2015-halen
Üye Olunan Mesleki Bilimsel Kuruluşlar

European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP), 2017
Aile Hekimliği Akademisi, 2007
World Organization of Family Doctors (Wonca), 2006
European Society of General Practice/Family Medicine (Wonca Europe), 2006
Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK), 2005
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), 2004
Mediterranean Medical Association, 2004
European Academy of Teachers in General Practice (EURACT), 2004
Toraks Derneği, 2003
European General Practitioner Research Network (EGPRN), 2003
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, 2001
İzmir Tabip Odası, 1992

.